ÕISU lasteaiast

Lasteaed asub looduslikult kaunis kohas. Teda ümbritseb kolm järve, looduskaitse all olev Õisu põrguorg ja ajalooline Õisu mõis oma dendraariumliku pargiga, mis kõik loovad võimaluse väga aktiivseks õppe- kasvatustööks. Loeme meie lasteaia paiknemise eripäraks selle looduslikult kauni koha olemasolu ja selle kasutamisvõimalusi õppe-kasvatustöös.

Ajaloost

Õisu lasteaed töötab Õisu alevikus alates 17. detsembrist 1985 aastast. Esialgu avalti  lasteaed kaherühmalisena, mis mahutas 40 last.

Oma tegevust alustati Õisu sovhoosi alluvuses. Seejärel liideti lasteaed Õisu Sovhoostehnikumiga.

1992. aastast töötab lasteaed Halliste Vallavalitsuse alluvuses üherümalisena.

Alates 2017. a töötab Õisu lasteaed Halliste Vallavalitsuse õigusjärglase, Mulgi Valla, alluvuses üherühmalisena.

Ajaloost

Õisu lasteaed töötab Õisu alevikus alates 17. detsembrist 1985 aastast. Esialgu avalti  lasteaed kaherühmalisena, mis mahutas 40 last.

Oma tegevust alustati Õisu sovhoosi alluvuses. Seejärel liideti lasteaed Õisu Sovhoostehnikumiga.

1992. aastast töötab lasteaed Halliste Vallavalitsuse alluvuses üherümalisena.

Alates 2017. a töötab Õisu lasteaed Halliste Vallavalitsuse õigusjärglase, Mulgi Valla, alluvuses üherühmalisena.

Töötajad

Triin Lill-Mäe  – direktor

Anu Kangur – muusikaõpetaja

Mare Kuur – õpetaja, liikumisõpetaja

Lilli Siht – õpetaja

Gerli Rehemaa – õpetaja abi

Tiia Kirss – tugiisik

Sirje Põder – kokk

meie Missioon:

 • oleme avatud ja lapsekeskne
 • loome ja arendame lapse arengut soodustavat kasvukeskkonda;
 • meil on kogukonna ja lasteaia vahel toimiv koostöö

meie Missioon:

 • oleme avatud ja lapsekeskne
 • loome ja arendame lapse arengut soodustavat kasvukeskkonda;
 • meil on kogukonna ja lasteaia vahel toimiv koostöö

Meie missioon

 • oleme avatud ja lapsekeskne
 • loome ja arendame lapse arengut soodustavat kasvukeskkonda;
 • meil on kogukonna ja lasteaia vahel toimiv koostöö

Meie visioon

Õisu lasteaed tagab turvatunde ja paneb koostöös lapsevanematega aluse lapse huvile elukestvaks õppeks.

Meie visioon

Õisu lasteaed tagab turvatunde ja paneb koostöös lapsevanematega aluse lapse huvile elukestvaks õppeks.

Lasteaia põhiväärtused

 • Laps on lasteaias: loov, uudishimulik, viisakas, teistega arvestav, õpihimuline, isikupärane ja terve.
 • Töötaja on lasteaias: koostööaldis, lojaalne, muutustega kohanev, arenev ja õppiv, empaatiline.
 • Lapsevanem on lasteaias: koostöövalmis, usaldav, väärtustav ja lapse arengust huvituv.
 • Õisu lasteaed on: turvaline, hooliv, lapsekeskne ja usaldusväärne.

Lasteaia
põhiväärtused

 • Laps on lasteaias: loov, uudishimulik, viisakas, teistega arvestav, õpihimuline, isikupärane ja terve.
 • Töötaja on lasteaias: koostööaldis, lojaalne, muutustega kohanev, arenev ja õppiv, empaatiline.
 • Lapsevanem on lasteaias: koostöövalmis, usaldav, väärtustav ja lapse arengust huvituv.
 • Õisu lasteaed on: turvaline, hooliv, lapsekeskne ja usaldusväärne.