Halliste lasteaiast

Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustab lapse kasvamist ja arenemist ning arvestab tema individuaalsusega. Lasteaia eripära tuleneb Mulgimaa kultuurist ja loodusest. Lasteaia lähiümbruses on ilus ja mitmekesine loodus, mida käsitletakse ja külastatakse õppe-ja kasvatustegevustes

Ajaloost

Lasteaia hoone on ehitatud arvatavasti 20. saj algul ning on kohandatud lasteaiaks.

15. mai 1972  avati endises pastoraadis Halliste Lastepäevakodu

1. aprill 1972 avati samas majas lastesõim 20-le lapsele

20. nov 1978 kolis lastesõim endisse köstrimajja (praegune lasteaed)

20. aprill 1991 suletakse lasteaed seoses majandi likvideerimisega

1.veebruar 1993  avati Halliste Lasteaed Rootsi Ahli koguduse abiga ning lasteaed hakkas kandma nime Halliste Lasteaed Pääsuke

Ajaloost

Lasteaia hoone on ehitatud arvatavasti 20. saj algul ning on kohandatud lasteaiaks.

1972. a avati Halliste sovhoosi lasteaiana.

1993. a töötas lasteaed Halliste Vallavalitsuse alluvuses üherühmalisena.

2017. a töötab lasteaed Halliste Vallavalitsuse õigusjärglase, Mulgi valla, alluvuses ühe liitrühmalisena .

Töötajad

Triin Lill-Mäe  – direktor

Anu Kangur – muusikaõpetaja 

Kristel Leisner – õpetaja, liikumisõpetaja

Merle Lukka – abiõpetaja

Katrin Vokka – abiõpetaja

Ester Viidik – õpetaja abi

Pille Kommer – tugiisik

Signe Rosenberg – majahoidja

Töötajad

Jaana Tarkus – direktor

Anu Kangur – muusikaõpetaja 

Kristel Leisner – õpetaja, liikumisõpetaja

Lilli Siht – õpetaja

Pille Kommer – tugiisik

Katrin Vokka – õpetaja abi

Ester Viidik – õpetaja abi

meie Missioon:


Luua lapsele tingimused mitmekülgseks järjepidevaks arenguks kodu ja lasteaia koostöös, et kasvaks terve, positiivse ellusuhtumisega laps, kes on hooliv ja teistega arvestav ning tulevikus õiglaste väärtushinnangutega inimene.

meie Missioon:

Luua lapsele tingimused mitmekülgseks järjepidevaks arenguks kodu ja lasteaia koostöös, et kasvaks terve, positiivse ellusuhtumisega laps, kes on hooliv ja teistega arvestav ning tulevikus õiglaste väärtushinnangutega inimene.

Meie visioon

Halliste Lasteaed Pääsuke on alusharidust võimaldav haridusasutus, kuhu lapsevanemad soovivad oma lapsi tuua ning kus laste päevad on mitmekesised ja huvitavad.

Meie visioon

Halliste Lasteaed Pääsuke on alusharidust võimaldav haridusasutus, kuhu lapsevanemad soovivad oma lapsi tuua ning kus laste päevad on mitmekesised ja huvitavad.

Lasteaia põhiväärtused

  • Iga laps on ainulaadne, kes kasvab ja areneb erineva tempoga.
  •  Kasvatus ja õpetus võimaldab lapsel areneda võimetest ja huvidest lähtuvalt
  • Koostöövalmidus erinevatel tasanditel
  • Sujuva ülemineku toetamine lasteaiast kooli
  •  Laps areneb koostegutsemise ja suhtlemise kaudu

Lasteaia
põhiväärtused

  • Iga laps on ainulaadne, kes kasvab ja areneb erineva tempoga.
  •  Kasvatus ja õpetus võimaldab lapsel areneda võimetest ja huvidest lähtuvalt
  • Koostöövalmidus erinevatel tasanditel
  • Sujuva ülemineku toetamine lasteaiast kooli
  •  Laps areneb koostegutsemise ja suhtlemise kaudu